آرشیو سازمان
رئیس سازمان بسیج مستضعفین:

سردار غلامرضا سلیمانی در بازدید از پایگاه مقاومت بسیج نمونه شهرکیان و فرخشهر گفت: بسیج در همه محلات باید راهبرد و تاکتیک داشته باشد.

فرمانده سپاه بیت المقدس کردستان

سردار سیدصادق حسینی : شروع جنگ یعنی شروع افتخارات