شناسه : 54053
دوشنبه, 02/20/1400 - 07:51
نویسنده : kordestan
حوزه شهید شوشتری نایسر

سرکشی فرمانده حوزه نایسر سنندج از پایگاه شهدای قلیان

فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید شوشتری ـ نایسر شهرستان سنندج جهت وضعیت سنجی پایگاه و آگاهی از مشکلات از پایگاه شهدای قلیان سرکشی نمود.

 فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید شوشتری ـ نایسر شهرستان سنندج جهت وضعیت سنجی پایگاه و آگاهی از مشکلات از پایگاه شهدای قلیان سرکشی نمود.در این برنامه فرمانده محترم حوزه مقاومت بسیج شهید شوشتری ـ نایسر جهت وضعیت سنجی پایگاه و آگاهی از مشکلات، و اهداء بسته های معیشتی و غذایی, کمک مومنانه  در ماه میهانی خدا، به ۵ خانواده بی بضاعت درجه اول روستای قُلیان توسط گروه جهادی شهدای قُلیان به روستای قلیان رفتند.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید