شناسه : 54187
سه شنبه, 02/21/1400 - 08:22
نویسنده : kordestan
حوزه شهید چمران قروه

برنامه ریزی پایگاه های مقاومت بسیج شهر قروه برای تدوین برنامه های سال1400

جلسه برنامه ریزی پایگاه های مقاومت بسیج شهر قروه برای تدوین برنامه های سال 1400 برگزار شد

جلسه برنامه ریزی پایگاه های مقاومت بسیج شهر قروه برای تدوین برنامه های سال 1400 برگزار شد.

در این جلسه که کلیه فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج حوزه شهید چمران شهرستان قروه حضور داشتند فرمانده حوزه برادر حمیدی قدس اعضا را نسبت به چگونگی تدوین برنامه توجیه نمود. فرماندهان پایگاه های مقاومت بسیج به عنوان سرپنجه های سپاه و نیز مجری و تدوین گر اصلی برنامه ها در بسیج نیز نظرات خود را درباره چگونگی و اولویت های تدوین برنامه های 1400 بیان داشتند.

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید