شناسه : 55958
شنبه, 03/08/1400 - 20:04
نویسنده : kordestan22
نهضت روشنگری

نشست بصیرتی حوزه امام علی (ع) باموضوع انتخابات حضور پرشور آحاد مردم درانتخابات

نشست بصیرتی باحضور فرماندهان پایگاه وماموستایان وافراد بانفوذ حوزه بسیج محلات امام علی(ع) صلوات آباد ناحیه سنندج با موضوع انتخابات برگزار گردید

نشست بصیرتی باحضور فرماندهان پایگاه وماموستایان وافراد بانفوذ حوزه بسیج محلات امام علی(ع) صلوات آباد ناحیه سنندج با موضوع انتخابات برگزار گردید دراین جلسه فرمانده محترم حوزه بر حضور پرشور آحاد مردم  درانتخابات تاکید کردند وحاضرین درجلسه نقطه نظرات  خود رابیان کردند

1 دیدگاه
kordestan22 شنبه, 03/08/1400 - 20:11

افزودن دیدگاه جدید