شناسه : 60554
سه شنبه, 04/29/1400 - 08:45
نویسنده : kordestan26
پایگاه شهید صالحی-حوزه شهید کاظمی سپاه سقز

برگزاری ارودی فرهنگی تربیتی حلقه های صالحین

در راستای اهداف عملیاتی و برنامه های نظام تربیتی صالحین اردوی فرهنگی تربیتی پایگاه شهید محمدعلی صالحی زیویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار افتخاری حوزه شهید کاظمی ؛ با توجه برنامه های اعلامی پایگاه به رده مافوق جهت احیای پایگاههای مقاومت ،اردوی فرهنگی تربیتی حلقه صالحین پایگاه شهید محمدعلی صالحی روستای زیویه برگزار شد

 

0 دیدگاه

افزودن دیدگاه جدید